ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV

ZMLUVY, rok 2018

Zverejnené dňa: 23. 1. 2018

Zverejnené dňa 16. 1. 2018

ZMLUVY, rok 2017

Zverejnené dňa: 19. 12. 2017

Zverejnené dňa: 4. 6. 2017

Zverejnené dňa: 25. 5. 2017

Zverejnené dňa: 8. 2. 2017

Zverejnené dňa: 15. 1. 2017

ZMLUVY, rok 2016

Zverejnené dňa: 15. 8. 2016

Zverejnené dňa: 15. 8. 2016

Zverejnené dňa: 25. 8. 2016

Zverejnené dňa: 28. 7. 2016

Zverejnené dňa: 22. 8. 2016

Zverejnené dňa: 22. 8. 2016

Zverejnené dňa: 8. 9. 2016

Zverejnené dňa: 10. 10. 2016

FAKTÚRY dodávateľské (r. 2016, r. 2017, r. 2018)

Zverejnené 5. 3. 2018

Zverejnené 28. 2. 2018

Zverejnené 28. 1. 2018

Zverejnené dňa 14. 12. 2017

Zverejnené dňa: 2. 11. 2017

Zverejnené dňa: 5. 10. 2017

OBJEDNÁVKY (r. 2016, r. 2017)

ZMLUVY/r. 2012 - 2015
 (preklopené z pôvodnej web stránky)

Zverejnené dňa: 2. 9. 2013

Zverejnené dňa: 22. 4. 2014

Zverejnené dňa: 13. 3. 2015

Zverejnené dňa: 24. 1. 2014

Zverejnené dňa: 1. 3. 2015

Zverejnené dňa: 11. 5. 2015

Zverejnené dňa: 1. 6. 2015

Zverejnené dňa: 12. 6. 2013

Zverejnené dňa: 10. 12. 2013

OBJEDNÁVKY/r. 2012 - 2015   (preklopené z pôvodnej web stránky)

FAKTÚRY dodávateľské /r. 2012 - 2015   (preklopené z pôvodnej web stránky)