KTO SME?

MÉDIA MODRA s.r.o.,
Sídlo: Sokolská 8, Modra 900 01
IČO: 468 675 97
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 84621/B
DIČ: 2023613339
IČ DPH: SK2023613339

Zakladateľ: Mesto Modra

Konateľka: Mgr. Jana Kuchtová


Členovia dozornej rady:
Bc. Andrea Kukumbergová
PhDr. Viera Jančovičová
p. Katarína MachatováSpoločnosť Média Modra je 100% mestskou spoločnosťou mesta Modry. Od svojho vzniku je prevádzkovateľom rozhlasového média Rádio Modra.

Od augusta 2016 prevádzkujeme oficiálne metské médiá a to printový mesačník Modranské zvesti, mestské Rádio Modra a facebookový profil Modranských zvestí. Média Modra, s.r.o. je vydavateľom mesačníka Modranské zvesti.

Redakčná rada Modranských zvestí vymenovaná Mestským zastupiteľstvom Modra: Miriam Fuňová, Naďa Kovárová, Juraj Jánošík, Vladimír Neuschl, Roman Benčurík