ČO VÁM PONÚKAME

Spracovanie vašich tipov,

propragovanie vašich aktivít.

Inzerciu v printovom médiu a

reklamu v rozhlasovom médiu.

Vaše informácie na FB profile Modranských zvestí a na www.modra.sk.

CENNÍK SLUŽIEB

Inzercia/Modranské zvesti

Reklama/Rádio Modra

DAJTE O SEBE VEDIEŤ

Chcete, aby sa o vás dozvedeli ostatní? Informujte nás o udalostiach vo vašej organizáii, združení, škole či športovom klube. Posielajte nám informácie, tipy, tlačové správy, fotografie a pozvánky.

Kontakt:

zvesti@mediamodra.sk alebo konatel@mediamodra.sk