ČO VÁM PONÚKAME

  • spracovanie vašich tipov
  • propragovanie vašich aktivít

  • inzerciu v printovom médiu 
  • reklamu v rozhlasovom médiu

  • vaše informácie na FB profile Modranských zvestí 
  • a na www.modra.sk.

DAJTE O SEBE VEDIEŤ

Chcete, aby sa o vás dozvedeli ostatní? Informujte nás o udalostiach vo vašej organizácii, združení, škole či športovom klube. Posielajte nám informácie, tipy, tlačové správy, fotografie a pozvánky.

Kontakt: 

zvesti@mediamodra.sk alebo konatel@mediamodra.sk