Vitajte na stránke spoločnosti MÉDIA MODRA, s.r.o.

                                                               Prevádzkujeme mestské informačné médium s názvom RÁDIO MODRA.                                                                                               Kontakt: t. č. 0911 999 784, e-mail: konatel@mediamodra.sk, spravy@mediamodra.sk.                         

Aktuálne si live-stream vysielanie RÁDIA MODRA (106,1 FM) môžete vypočuť cez:
 www.radia.sk


Na odstraňovaní chyby na našom webe pracujeme.

Vypočujte si

LIVE STREAM Rádia Modra  
Za internetové live vysielanie ďakujeme nášmu dlhoročnému partnerovi firme GOLEMTECH s.r.o. 


Mestské zastupiteľstvo mesta Modry schválilo transformáciu spoločnosti Média Modra, s.r.o. s účinnosťou od 1. apríla 2021. Vydavateľom mesačníka Modranské zvesti sa stala mestská príspevková organizácia Kultúrne centrum Modra.                      

KONTAKT NA REDAKCIU MZ: webwww.kcmodra.sk, e-mail: zvesti@kcmodra.sk


CENNÍK REKLAMY V RÁDIU vám radi zašleme na vyžiadanie e-mailom alebo ho nájdete v sekcii Služby.


Program RÁDIA MODRA: