Vypočujte si

LIVE STREAM

Za internetové live vysielanie                                                      ďakujeme nášmu partnerovi spoločnosti GOLEMTECH s.r.o.

AKTUALITY

POZOR! Letné termíny redakčných uzávierok sú posunuté na 19. júl a 16. august! Ďakujeme za porozumenie. Tipy a inzerciu nám posielajte na známu adresu zvesti@mediamodra.sk.


MODRANSKÉ ZVESTI - uzávierka augustového čísla MZ bude v stredu 16. 8. do 12.00 h.

Distribúcia prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. pobočka Modra trvá vždy 3-4 pracovné dni. Preto vás prosíme o trpezlivosť.

Ak ani po tomto termíne, vám nebude výtlačok doručený do vašej poštovej schránky, prosím dajte nám o tom vedieť na tel.: 0911 999 784 alebo e-mailom na zvesti@mediamodra.sk.


Archív predošlých čísel nájdete tu v sekcii ARCHÍV MZ a archív starších čísel je na www.modra.sk/modranske-zvesti.

Redakčné uzávierky v roku 2017                              Vždy v stanovenú stredu do 12.00: 18. január, 15. február, 15. marec, 12. apríl, 10. máj, 14. jún, 19. júl, 16. august, 20. september, 11. október, 15. november, 6. december.


  
RELÁCIE RÁDIA MODRA 106,1 FM / live stream www.mediamodra.sk
* vysielanie do 24. 7. do 13. 8. 2017                                          ------------------------------------------------------------------------
• VÍNO, MOJA LÁSKA
 / čítanie z kníh prof. Fedora Malíka / piatok o 20.00 a nedeľa o 11.30 h / reprízované  

ROZHOVORY RÁDIA MODRA:  

29. 7. o 16.00: Miriam Fuňová o spoločnom Memorande s mestom a o osude Slovenskej ľudovej majoliky - reprízované 

5. 8.  o 16.00: Katarína Machatová a Jozef Tihányi o obnove kostola na cintoríne v Modre - reprízované

12. 8. o 16.00: Elena Dugovičová o dlhoročnej tradícii jazykových kurzoch v Modre - reprízované

NAŠE ZDRUŽENIA:  

Deti z Amavet Impulz klubu 944/ O Ľudovítovi Štúrovi, jeho živote a pôsobení v Modre / sobota 29. 7. o 10.00 / reprízované

Deti z Amavet Impulz klubu 944/ O národnom umelcovi, jubilantovi a keramikom majstrovi Ignácovi Bizmayerovi / sobota 5. 8. o 10.00 / reprízované

Deti z Amavet Impulz klubu 944/ O keramike, keramikároch a o pamiatkach spojených s modranskou majolikou / sobota 12. 8. o 10.00 / reprízované

• VEČERNÉ PRÍBEHY/ denne o 19.30 h / reprízované

24. 7. - 30. 7.: Božena Nemcová: rozprávky
31. 7. - 6. 8.: Ľudmila Ješková: Povesti a príbehy  
7. 8. - 13. 8.: Viera Ryšavá Valachovičová - rozprávky pre njmenších - Lili, Pili a kohútik Fili

Správy Rádia Modra / denné aktuality v 10 minútových blokoch / každú pol hodinu

LITERÁRNY PODVEČER S FEMINOU - o.z. Femina-klub slovenských spisovateliek / každú druhú nedeľu o 18.00 a o 24.00/ nové

ČÍTANIE Z KNÍH Miroslava Sanigu / prírodopisné knihy / každú prvú nedeľu o 18.00 / nové

DUCHOVNÝ ŽIVOT / priame prenosy z bohoslužieb / každú druhú nedeľu dopoludnia