Vypočujte si

LIVE STREAM

Za internetové live vysielanie                                                      ďakujeme nášmu partnerovi spoločnosti GOLEMTECH s.r.o.

AKTUALITY

POZOR! Letné termíny redakčných uzávierok sú posunuté na 19. júl a 16. august! Ďakujeme za porozumenie. Tipy a inzerciu nám posielajte na známu adresu zvesti@mediamodra.sk.


MODRANSKÉ ZVESTI - uzávierka júlového čísla MZ bude do stredy 19. 7. do 12.00 h.

Distribúcia prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. pobočka Modra trvá vždy 3-4 pracovné dni. Preto vás prosíme o trpezlivosť.

Ak ani po tomto termíne, vám nebude výtlačok doručený do vašej poštovej schránky, prosím dajte nám o tom vedieť na tel.: 0911 999 784 alebo e-mailom na zvesti@mediamodra.sk.


Archív predošlých čísel nájdete tu v sekcii ARCHÍV MZ a archív starších čísel je na www.modra.sk/modranske-zvesti.

Redakčné uzávierky v roku 2017                              Vždy v stanovenú stredu do 12.00: 18. január, 15. február, 15. marec, 12. apríl, 10. máj, 14. jún, 19. júl, 16. august, 20. september, 11. október, 15. november, 6. december.


  
RELÁCIE RÁDIA MODRA 106,1 FM / live stream www.mediamodra.sk
* vysielanie do 23. 7. 2017
------------------------------------------------------------------------
Víno, moja láska / čítanie z kníh prof. Fedora Malíka / piatok o 20.00 a nedeľa o 11.30 h / reprízujeme  

Rozhovory Rádia Modra:                                  Študenti našich stredných škôl o internátnom živote a využití voľného času / sobota 15. 7. 2017 o 16.00 h / reprízujeme

Život Štúrovcov v Modre / hosť: Viera Jančovičová / sobota 22. 7. 2017 o 16.00 h / reprízujeme

Naše združenia:                                                       Deti z Amavet Impulz klubu 944/ O národnom umelcovi, jubilantovi a keramikom majstrovi Ignácovi Bizmayerovi / sobota 15. 7. o 10.00 / reprízujeme

Deti z Amavet Impulz klubu 944/ Malokarpatský festival vedy a techniky a Orientačný beh / sobota 22. 7. o 10.00 / reprízujeme

• Večerné príbehy / Božena Nemcová: rozprávky  / denne o 19.30 h / reprízujeme

Správy Rádia Modra / denné aktuality v 10 minútových blokoch / každú pol hodinu

Literárny podvečer s Feminou - o.z. Femina-klub slovenských spisovateliek / každú druhú nedeľu o 18.00 a o 24.00/ nové

Čítanie z kníh Miroslava Sanigu / prírodopisné knihy / každú prvú nedeľu o 18.00 / nové

DUCHOVNÝ ŽIVOT / priame prenosy z bohoslužieb / každú druhú nedeľu dopoludnia