Vypočujte si

LIVE STREAM

Za internetové live vysielanie ďakujeme                                        nášmu partnerovi                                                                         spoločnosti GOLEMTECH s.r.o.

Aktuality:


MODRANSKÉ ZVESTI 
č. 3/2017 budú mať uzávierku v stredu 15. marca do 12.00 h. a vychádzajú v piatok 24. marca 2017.

Modranské zvesti číslo 02/2017

Vyšli v piatok 24. 2. 2017. Distribúciu do poštových schránok zabezpečuje Slovenská pošta, a.s. - pobočka Modra a to počas troch nasledujúcich pracovných dní.

Ak k vám výtlačok do schránky nedorazí, dajte nám o tom vedieť na tel.: 0911 999 784 alebo e-mailom na zvesti@mediamodra.sk.

Archív predošlých čísel nájdete tu v sekcii ARCHÍV MZ a archív starších čísel je na www.modra.sk/modranske-zvesti.

Redakčné uzávierky v roku 2017                              Vždy v stanovenú stredu do 12.00: 18. január, 15. február, 15. marec, 12. apríl, 10. máj, 14. jún, 12. júl, 23. august, 20. september, 11. október, 15. november, 6. december.


  
RELÁCIE RÁDIA MODRA
106,1 FM / live stream www.mediamodra.sk
* vysielanie od 27. 2. 2017 do 5. 3. 2017

•SPRÁVY A OZNAMY / denné aktuality v 10 minútových blokoch / každú pol hodinu

•VEČERNÉ príbehy / Božena Nemcová: denne o 19:30 h / repríza

•VÍNO A ĽUDIA MALÝCH KARPÁT / Víno, moja láska VI. / piatok 3. 3. 2017 o 20:00 h a nedeľa 5. 3. 2017 o 11:30 h / nové

•ROZHOVORY / hosť: Elena Dugovičová, téma: Tradícia jazykovej školy v Modre / sobota 4. 3. 2017 o 16:00 h / nové

•ČO JE NOVÉ V SAMOSPRÁVE / o čom rokovali poslanci MsZ / streda 1. 3. o 20:00 h a 4. 3. o 14.00 / nové

•Stretnutia Feminy - klubu spisovateliek / nedeľa 5. 3. o 18:00 h / nové

•Duchovný život / priame prenosy z bohoslužieb / každú druhú nedeľu dopoludnia