Vitajte na stránke spoločnosti MÉDIA MODRA, s.r.o.

                                                               Prevádzkujeme mestské informačné médium s názvom RÁDIO MODRA.                                                                                               Kontakt: t. č. 0911 999 784, e-mail: konatel@mediamodra.sk, spravy@mediamodra.sk.                         

Aktuálne si live-stream vysielanie RÁDIA MODRA (106,1 FM) môžete vypočuť cez:
 www.radia.sk

Vypočujte si

LIVE STREAM Rádia Modra  
Za internetové live vysielanie ďakujeme nášmu dlhoročnému partnerovi firme GOLEMTECH s.r.o. 


Mestské zastupiteľstvo mesta Modry schválilo transformáciu spoločnosti Média Modra, s.r.o. s účinnosťou od 1. apríla 2021. Vydavateľom mesačníka Modranské zvesti sa stala mestská príspevková organizácia Kultúrne centrum Modra.                      

KONTAKT NA REDAKCIU MZ: webwww.kcmodra.sk, e-mail: zvesti@kcmodra.sk


CENNÍK REKLAMY V RÁDIU vám radi zašleme na vyžiadanie e-mailom alebo ho nájdete v sekcii Služby.


Program RÁDIA MODRA: